Rasyonel Tercih

Rasyonel Tercih « Kavramlar  

Rasyonel tercih (rational choice) terimi, bireysel davranışları ve sosyal yaşamı analiz etmenin belirli bir tarzını ifade etmek için kullanılmaktadır. Bu tarz iki temel ilkeye dayanmaktadır;

• Birey, rasyonel, yani kazançlarını maksimum, kayıplarını minimum kılmaya çalışan, hesapçı bir varlıktır.

• Sosyal yaşam, kişisel amaçlan gerçekleştirmeye yönelik bireysel eylemlerin bir bütünüdür.